Hotline:
0931 823 889
Các định nghĩa về chúng tôi

Các định nghĩa về chúng tôi

EGN là gì?
Tedfast là gì?
Định nghĩa đối tác của chúng tôi

Định nghĩa đối tác của chúng tôi

Đại lý là gì?
Cộng tác viên là gì?
Trưởng nhóm cộng tác viên là gì?
Người giới thiệu là gì?
Định nghĩa phương thức bán hàng

Định nghĩa phương thức bán hàng

Phương thức bán hàng là gì?
Cộng tác viên là gì?
Người giới thiệu là gì?
Chính sách hoa hồng cho người giới thiệu

Chính sách hoa hồng cho người giới thiệu

Bạn có tính phí cho các trường hợp dừng lại?
í cho các trường hợp dừng lại?
Chính sách bán hàng cho cộng tác viên

Chính sách bán hàng cho cộng tác viên

Bạn có tính phí cho các trường hợp dừng lại?
í cho các trường hợp dừng lại?
Phương thức thanh toán hoa hồng
Trưởng nhóm cộng tác viên

Trưởng nhóm cộng tác viên

Bạn có tính phí cho các trường hợp dừng lại?
í cho các trường hợp dừng lại?
Chính sách bán hàng cho đại lý

Chính sách bán hàng cho đại lý

Các cấp độ của đại lý phân phối
Các chính sách đại lý phân phối
Quyền lợi của đại lý phân phối
Trách nhiệm của đại lý phân phối
Chi phí & điều kiện đăng ký đại lý
Phương thức hợp tác bán hàng
Thủ tục đăng ký đại lý phân phối